۲۷ خرداد ۱۳۹۸
مشهد-کارخانه نخریسی که روایتگر حدود یک قرن تاریخ صنعت مشهد و منطقه شرق کشور است از نوروز امسال با عنوان موزه زنده صحن نو یا موزه زیارت احیا شده و به صورت ترکیبی از هنرهای نمایشی و تجسمی پذیرای زائران و مردم مشهد است.
ادامه