مشهد- کارگردان مستند«من یک کاتولیک هستم» گفت:اربعین در نگاه پدرو؛ مستند ساز اسپانیایی الگویی برای فرا صلح است و وقتی به او پیشنهاد بردن طلا برای سوغات را می دهیم، درخواست طلای معنوی و تربت امام حسین(ع) می کند.
ادامه