۱ اسفند ۱۳۹۷
تبدیل بیانیه گام دوم انقلاب به مطالبه عمومی در سطح جامعه و بهره مندی از مدیران جوان به جای مدیران سالخورده و ترسیم زندگی مطلوب برای جوانان و برطرف سازی ناکارآمدی شبهه ضعف دین در اداره جامعه از سوی رسانه و تأکید بر دست یابی به تکنولوژی ...
ادامه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
درحالی که حداقل یکصد تن از غیرمسلمانان از مذاهب مختلف روز شنبه در مراسم روز درهای باز مسجد پونه در هندوستان شرکت کردند، بسیاری از آنان پاسخ پرسش هایشان درخصوص دین اسلام را به دست آوردند.
ادامه