۲۳ مرداد ۱۳۹۷
حجت الاسلام واعظ موسوی با اشاره به اینکه خانواده موفق انتظار و توقعی از دیگران ندارد و احساس بی نیازی می کند، گفت: جملات «دوست دارم» و «به تو افتخار می کنم» نقش بسیار بالایی در خودباوری خانواده دارد.
ادامه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
"اولین حاجتی که از حضرت می خواهم آرامش است. چون به هرحال هر کسی از طریقی به آرامش می رسد و در صورت برآورده شدن حاجت و خواسته اش قطعا آرامش نصیبش می شود و این آرامش بهترین نعمتی است که می تواند نصیب هر فردی در زندگی اش شود".
ادامه