مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ عکس
حضور دخترانه بهاری در باغ گلهای مشهد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ عکس