ارسال اين مطلب به دوستان

(( استانداران مراقب اِعمال صحیح نظارت اتحادیه‌های صنفی بر بازار باشند ))