ویژه برنامه "ابراهیم آفریقا"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ عکس
تحصیل دانش‌آموزان یمنی در خرابه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ عکس
حال و هوای شهر مقدس کربلا  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ عکس