انتخاب علی محمد برادران رفیعی به عنوان خادم فرهنگ رضوی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۰۷
انتخاب علی کریمی قدوسی به عنوان خادم فرهنگ رضوی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ تير ۱۳۹۸ ۰۷:۵۹
انتخاب دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی به عنوان خادم فرهنگ رضوی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ تير ۱۳۹۸ ۰۷:۵۶
انتخاب سید جعفر ماه رخسار به عنوان خادم فرهنگ رضوی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ تير ۱۳۹۸ ۰۷:۵۳
انتخاب داریوش ارجمند به عنوان خادم فرهنگ رضوی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ تير ۱۳۹۸ ۲۱:۰۳
انتخاب شیخ ابراهیم عیسی بنسی به عنوان خادم فرهنگ رضوی
۲۳ تير ۱۳۹۸ ۲۱:۰۰
انتخاب قاسم توکلی زاده به عنوان خادم فرهنگ رضوی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ تير ۱۳۹۸ ۱۹:۵۲
انتخاب محمد علی مجاهدی به عنوان خادم فرهنگ رضوی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ تير ۱۳۹۸ ۱۹:۴۳
نخستین جلسه مدیران رسانه های کشور با موضوع ترویج فرهنگ رضوی برگزار شد
۲۳ تير ۱۳۹۸ ۱۷:۴۷
جشنواره بین المللی امام رضا (ع)