جشنواره تئاتر به ارتقای سطح نمایش هایی با موضوع رضوی کمک می کند
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۷:۲۳
نقش هنرهای نمایشی و تئاتر در رونق گردشگری خراسان شمالی
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۷:۲۳
تئاتر رضوی نیازمند تحقیق و پژوهش است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۵
وظیفه خطیر هنرمندان، ترویج فرهنگ رضوی است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۳
جشنواره تئاتر رضوی به خوبی جایگاه خود را در کشور تثبیت کرده است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۲۷
تئاتر رضوی ابزاری مناسب برای نهادینه سازی ارزش های دینی و معنوی
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۵:۲۶
امروز جامعه بشری نیازمند دریافت مفاهیم ناب اخلاقی به روش های گوناگون است
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۷
برگزاری جشنواره تئاتر رضوی گامی موثردر شناخت مردم با آموزه های دینی ست
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۷
جشنواره تئاتر رضوی نقش قابل توجهی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد
۷ شهريور ۱۳۹۷ ۱۴:۵۶
خراسان شمالی