خبرگزاری رضوی 18 اسفند 1397 ساعت 21:12 http://razavi.news/fa/gallery/40285/1/پنجمین-جشنواره-آئینی-سنتی-سور-سرنا-زندگی-شهر-تیرور-میناب -------------------------------------------------- عنوان : پنجمین جشنواره آئینی سنتی سور، سرنا و زندگی در شهر تیرور میناب -------------------------------------------------- متن : عکاس:حبیب عیدزاده