خبرگزاری رضوی 5 تير 1398 ساعت 8:56 http://razavi.news/fa/video/42902/خادمیاران-نوجوان-امام-رضا-ع -------------------------------------------------- عنوان : خادمیاران نوجوان امام رضا(ع) -------------------------------------------------- مشهد- خادمیاران نوجوان امام رضا(ع) در بخش های محتلف حرم رضوی مشغول خدمت هستند. متن :