خبرگزاری رضوی 15 مهر 1397 ساعت 17:45 http://razavi.news/fa/news/34653/آموزش-کودکان-باید-روش-های-جدید-انجام-شود -------------------------------------------------- استاندار خراسان رضوی : عنوان : آموزش کودکان باید با روش های جدید انجام شود -------------------------------------------------- استاندار خراسان رضوی گفت:آموزش به کودکان و نوجوانان نیازمند روش های جدید بوده و نباید در شیوه های قدیمی و سنتی بمانیم. متن : به گزارش خبرگزاری رضوی، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه استانی کنوانسیون حقوق کودک خراسان رضوی اظهار کرد : پیگیری ها برای نامگذاری مشهد به عنوان شهر دوستدار کودک نیازمند الزاماتی از جمله نداشتن کودک کار ، کودک محروم از تحصیل ، کودک دچار فقر تغذیه ای ، کودک آزار دیده و آسیب دیده دارد و مقدمات و الزامات این مهم باید فراهم شود. وی افزود:باید گام هایمان رادرحوزه حقوق کودکان بلندتر برداریم وهفته ملی کودک فرصتی برای توجه دادن همه بخش های جامعه از جمله سازمان های دولتی ، خصوصی ، عمومی و مدنی به موضوع کودکان و حقوق آنان است و باید در این راستا از همه ظرفیت های رسانه ای ، فرهنگی وهنری کشور در این راستا بهره برده شود . استاندار خراسان رضوی ادامه داد:برای داشتن جامعه قانون مدار باید آینده سازان کشوراز کودکی با حقوق خود و دیگران آشنا شوند و به منظور عمومی کردن حقوق با توجه به شعار دولت در حوزه حقوق شهروندی نیاز است دستگاه قضایی ، آموزش پرورش ، بهزیستی و غیره با مشاورت حقوقی در این حوزه گام های موثری بردارند. وی گفت: باید به موضوع رشد و ارتقا کودکان توجه جدی شود ، ضمن آنکه باید در فضاهای مختلف خدماتی مربوط به کودکان ، فضاهای مناسب برای این رشد و تفریح و سرگرمی آنان ایجاد شود. رشیدیان بیان کرد هر چه در حوزه آموزش وتعلیم و تربیت کودکان هزینه کنیم سرمایه گذاری برای ایرانی آبادتر و متعالی تر و آینده ای درخشان تر است و از این رو نقش همه ما از خانواده و جامعه در این حوزه سنگین است. استاندارخراسان رضوی تصریح کرد:باید زمینه های مناسبی برای ارائه مشاوره های حقوقی در مدارس ایجاد شود تا دانش آموزان و کودکان ما با حقوقخود آشنا شوند .در دهه چهارم انقلاب باید به مشارکت و نقش هر چه بیشتر سازمان های مردم نهاد در این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم ضمن آنکه مدیران و بخش های دولتی و حکومتی باید در تعامل و هماهنگی با هم برای اثر گذاری بیشتر از دوباره کاری و موازی کاری بپرهیزند و از ظرفیت ایده های خوب نیز بهره مند شوند. رشیدیان گفت:در آموزش ها به کودکان و نوجوانان نباید در شیوه های قدیمی و سنتی بمانیم وامروز شرایط ، شیوه های آموزشی ،اندیشه و ظرفیت های کودکان ما تغییر کرده است از این رو باید بر اساس آن روش های مناسبی برای برای آموزش ، پیشگیری از آسیب ها و توانمندسازی کودکان به کار بریم.