تلفیق شور و شعور در اشعار آیینی
۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۱۹:۴۳
خادمین امام رضا(ع) در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۰۷
حمید رضا برقعی: مشهد در عرصه شعر آیینی رو به پیشرفت است
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱
شعر آیینی با موضع دینی شناخته می شود نه صرفا موضوع دینی!
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۳۴
مغفول ماندن ارزش های دینی و معارف توحیدی در اشعار به ظاهر آیینی
۵ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۰۳
آیا زیست گرانقیمت متدینان یک سبک شایسته ترویج است؟
۲۷ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۱۱
لزوم پویایی تفکر برای یک شاعر آیینی
۲۷ دی ۱۳۹۷ ۰۷:۵۱
فقدان نقد ادبی، عامل رشد بی رویه و قارچ گونه ی شعر و ادبیات
۲۰ دی ۱۳۹۷ ۰۹:۵۳
کمبود شعر حماسی آیینی
۱۳ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۴۱
گزارش