توصیف، نابود کننده شعر آیینی!/ شاعر باید جهان شاعرانه خود را به مخاطب نشان دهد
۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۶
مطالعه کتاب، یکی از ابزار های شاعرانگی شاعر
۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۲
شعر آیینی شاعر را وارد تنگنا می کند
۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۲۳:۳۲
شعر، قدرتمندترین ابزار رسانه درجهان
۱۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱
فقر کلمات در حوزه شعر نوآیینی
۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۴۰
بهره مندی شاعران از آموزه های اجتماعی در اشعار آیینی
۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۱۰
انس گیری شاعران آیینی با شعر آزاد
۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۱
نقد شعر؛ نوعی هنر است
۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۱
اشعارآیینی غذای فرهنگی و روحی جامعه است/افزایش خرافه گویی در هیئت ها!
۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ۱۷:۲۲
۱۲۳۴
گزارش