۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۵
درباره انتشار ویدیویی در فضای مجازی كه با اين عنوان آغاز ميشود؛

اين كليپ شامل صحنه های آزار دهنده است!!

لیلی طوسی/ فعال رسانه
اين كليپ شامل صحنه های آزار دهنده است!!
فرهنگ و جامعه/ با اكراه يا شايد هم كنجكاوي فايل ارسالي را دانلود ميكنيم،ميبينيم و حس ايجاد شده در ما ميتواند نماينگر انسان بودن ما باشد،هرروز حادثه ايي جديد و اينبار نمايش دگر آزاري افرداي كه شايد در همين اطراف ما زيست مي کنند.
خوراندن گل به دو كودك كار توسط مامور شهرداري!
واكنش ها در برخورد با اين موضوع متفاوت و گاها ساده انگارانه تر انچه كه ميبايد است،شهرداري با اين توضيح كه اين فرد كارمند شهرداري نبوده و صرفا درحال خدمت در يكي از شركت هاي پيمانكاري است كه خود جاي سوال دارد كه آيا اجراي قانون خصوصي سازي تا چه توانسته مفيد باشد است!!؟ خود را مبرا كرده و سايرين هم با دستورات فوري پيگيري بدنبال پاك كردن صورت مساله هستند.
اما در اينجا نكته حائز اهميت علت ايجاد و وقوع چنين رفتاريست كه طي آن شخصي كه حال در هر لباسي اقدام به چنين رفتاري كرده است، در ميان ما و جامعه ما زندگي ميكند، فردي دگر آزار كه از آزار رساندن به دو كودك و به نمايش گذاشتن آن لذت ميبرد! دگر آزاري اين فرد بايد مورد درمان قرار بگيرد. چرا كه قربانيان آن مي توانند به ما بسيار نزديك باشند.
اما علاوه بر درمان و پيگيري براي درمان موجودي كه آسيب زدن به سايرين تفريح وي است، حال آن دو كودك خود دردناك تر از همه چيز است.
تاثير چنين برخوردهايي در ذهنيت دو كودك آنهم از ضعيف ترين قشر جامعه موضوعي نيست كه به راحتي بتوان آن را ناديده گرفت! چرا كه اين دو كودك بدون در نظر گرفتن درمان یا تلاش برای ترمیم این زخم مي توانند به نسخه هايي بسيار خطرناك تر از فرد آزار دهنده تبديل شوند و اين دور باطل درازايي به عمر جامعه مان پيدا ميكند.
پس ميتوان گفت هر دو طرف چنين اقدامي نيازمند كمك ميباشند نه درمان هاي موقتي چون اخراج و دلجويي!!
البته گاهي هم ساده ترين راه انتخاب شده و حذف فضاي مجازي بعنوان وسيله نشر اين اطلاعات مقصر شناخته و محكوم مي شود كه هيچ كمكي به ما و نسل آينده ما كه قطعا درگير چنين موضوعاتي چه بسا بيشتر و بدتر هستند نخواهد بود.
کد مطلب ۳۸۶۹۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما