۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
یادداشتی کوتاه برهفتمین جشنواره سفرنامه وخاطره نویسی رضوی درایلام

با سفرنامه می توان لذت و شیرینی لحظه ها را ثبت کرد

عبدالحسین رحمتی، شاعرونویسنده
با سفرنامه می توان لذت و شیرینی لحظه ها را ثبت کرد
25 آذرماه، شاهداختتامیه ی هفتمین جشنواره ی سفرنامه وخاطرنویسی رضوی به همت اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان ایلام  بودیم.جشنواره ای که متبرک به نام امام هشتمین ماست.جشنواره هادربرنامه های فرهنگی وهنری،جریان سازندوپویایی وبالندگی رابه دنبال داشته اند.اگرچه سفرنامه درلحظه ی نخست، ناصرخسروقبادیانی رابه یادمان می آوردولی درعصرارتباطات وفضای مجازی که شماازلحظه لحظه ی زندگی وسفرهایتان عکس وفیلم گرفته وبرای دوستان ونزدیکان می فرستید و یا پُست می گذارید،واگرچه سفرنامه نویسی شایدکمی ازرونق افتاده باشداماتوجه به گونه های ادبیِ این سرزمینِ فرهنگ وهنر وادب جای تقدیردارد ومی توان درسفرنامه ها،ساده وبی ریاوامروزی تر،دیگران راپابه پای سفرها بُرد ولذت وشیرینی آن لحظه هاراثبت کرد.
 
همچنین به همراه سفرنامه، خاطره نویسی رضوی راداشتیم.هرساله، عاشقان آقا امام رضا راهی مشهد عشق می شوندو لحظه های خاطره انگیزی برایشان رقم می خورد.باثبت این لحظه هاجلوه ای دیگربه زندگی بخشیده می شودونگارش وبیان آن می تواند شوری دیگردرجشنواره های رضوی بیافریند.
 
اما به نظرمی رسدکه ایجاز در نوشتن سفرنامه وخاطره و به قول سینمایی ها؛سکانس بندی وکوتاه گفتن،ضرورت امروزروزگارماست تادرکوتاه ترین زمان،بهترین بهره برداری صورت گیرد.نکته ای که باید به آن اشاره کنم جای خالی قرائت خاطره و یا سفرنامه هادراین جشنواره بود و ممکن است به خاطرمطالب طولانی این نوشته هاست که در بالابه آن اشاره شد‌.
استان ایلام دروازه ی عتبات عالیات است.پیاده روی اربعین،حماسه ای تاریخی است که سفرنامه وخاطره اش سرشارازعشق وایثارودلدادگی است وبه نظرمی رسدسفرنامه وخاطره ی اربعین می تواندشوق وذوقی دیگردراین جشنواره  ایجاد کند وباپروبال دادن به محورهای جشنواره،شاهداتفاقی تازه و شورآفرین باشیم.
 
وکلام آخر،همان طورکه جناب برازش مدیرعامل جشنواره ی بین المللی امام رضا(ع)، دراین جشنواره گفتند،درآینده می توان این جشنواره رادرشهرستانهای استان برگزارنمودکه بدون شک،باعث استقبال گسترده ی هم استانی های عزیزمان ازاین جشنواره ی فرهنگی وهنری خواهدشد.انشاا...
 
کد مطلب ۳۷۸۴۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما