در نکوداشت گوهری که پنهان گشت
۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴
سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و آرزوهای تمدنی محمدرضا پهلوی
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۹
شب شکن تر از خورشید
۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴
مداخله نهادهای رسمی و افول حس تکریم زائر در شهروندان مشهدی
۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۰:۳۵
روز جهانی "علم در خدمت صلح و توسعه"
۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۴۶
بدون محافظم هرگز!
۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۵۲
تفاله های سرنوشت ساز/ طالعت را به هرکجای دنیا که باشی می فرستیم!
۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۰:۰۶
با طمع کی چشم و دل روشن شود/ در نکوهش طمع
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷
یعنی که بی مبالغه جانم فدای تو
۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ۱۶:۲۷
یادداشت