۱
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۳
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت:

حذف بينش علوم انساني از جامعه، به فرهنگ كشور آسيب زده است

حذف بينش علوم انساني از جامعه، به فرهنگ كشور آسيب زده است
به گزارش خبرگزاری رضوی دكتر عباس كاظمي در نشست تخصصي بررسي كتاب:دانشگاه از نردبان تا سايبان كه در سرای اهل قلم  نمايشگاه بين المللي که به همت اداره فرهنگ و ارشاد مشهد برگزار شد اظهار كرد: بررسي هاي صورت گرفته در خصوص نگاه و تصوير افراد جامعه به يكديگر نشان ميدهد كه تا ٧٠درصد مردم يكديگر را غير قابل اعتماد ميدانند.
وي گفت:هم اكنون بد بودن تبديل به يك كليشه شده و بدگماني مردم نسبت به هم موجب مواردي چون نا اميدي، نارضايتي و نهايتا وخامت بيشتر اوضاع و تصميم به مهاجرت يا همان فرار از اين شرايط مي گردد كه البته خود افراد در ايجاد آن موثر بوده اند.
دكتر كاظمي عنوان كرد: همه اين مشكلات ذيل مسئله فرهنگ قرار ميگيرد و حل مسائل فرهنگي نيز ريشه در آموزش و سيستم آموزشي دارد.
وي افزود:اين سيستم آموزشي ما است كه افراد را با ويژگي هاي فوق الذكر بار مي آورد و ميتوان گفت توان تربيت آنان را ندارد.
دكتر كاظمي با اشاره به اين موضوع كه سيستم آموزشي تنها راه ما براي اصلاح جامعه است حذف و  كنار گذاشتن علوم انساني و تاكيد بيشتر بر ساير علوم را علت اين كاستي ها دانسته و بيان كرد: تاكيد بيش از حد بر ساير علوم موجب تضعيف علوم انساني شده است.
وي اظهار كرد: اين علوم انساني هستند كه در ما تعلق ايجاد ميكنند اما متاسفانه ورود به دانشگاههاي ما صرفا در جهت گرايش به رشته هاي پولساز تر است.
دكتر كاظمي دو دليل را عامل مغفول ماندن علوم انساني عنوان كرده و گفت: نظام هاي ايدئولوژيك علوم انساني را به مثابه يك مكتب و ايدئولوژي ميدانند و بدين جهت آنرا مورد تبعيض و شك قلمداد مي كنند.
وي افزود:اين درحاليست كه ما در كشورمان هيچ گاه شاهد تضاد بين نظام فقهي و علمي نبوده ايم و علي رغم اينكه تمامي علوم داراي ايدئولوژي هستند اين علوم انساني اند كه تحت فشار قرار ميگيرند.
دكتر كاظمي همچنين با انتقاد به سيستم كنكوري آموزش ما و رقابت و نوعي مسابقه در جهت كسب رتبه و عنوان در چنين فضايي را مذموم دانسته و كل سيستم نظام آموزشي ما تهي و صرفا به كتاب هاي درسي و كنكوري محدود گشته اند.
وي افزود جامعه ما نيز در اثر چنين پديده ايي نيز كنكوري شده است و افراد با منطق انساني و عاطفي بار نيامده و بيشتر بدنبال حساب كتاب هستند.
دكتر كاظمي مراد از طرح اين بحث را ارزش گذاري رشته ها ندانسته و گفت: همه صاحبان مشاغل و علوم بايد داراي بينش علوم انساني  كه شامل مسئوليت پذيري،حس تعلق ،توانايي گفتگو و...است باشند.
وي مصرف فرهنگي را كه شامل مواردي چون خواندن كتاب،ديدن فيلم و ..است را در جامعه پايين عنوان كرده و خاطر نشان كرد: آنچه جامعه را مي سازد علوم انساني و هنر است اما متاسفانه افراد با مهارت زندگي كردن تربيت نميشوند.
دكتر كاظمي پرورش عقلانيت حسابگر را در افراد منجر به حذف احساسات در جامعه و بي توجهي به مشكلات موجود و شكل گيري نوعي فرد گرايي مطرح كرده و بيان كرد: مدارس ما در حال حاضر افرادي مطيع و معترض و ناراضي بار مياورند كه افزايش موج مهاجرت به خارج از كشور ناشي از همين حس نارضايتي عميق است.
وي افزود:رتبه گرايي و اعداد حس نفرت، غرور و حقارت به دنبال دارند و اين كلمات و هنر هستند كه ايجاد عشق ميكنند، در واقع ما هم اكنون هنر عشق ورزي را نميدانيم
دكتر كاظمي اظهار كرد: رويكرد آاموزش و پرورش تربيت افراد نخبه علمي و صدور آنان به خارج از كشور است كه اين رفتار ضد ايراني است.
وي افزود از نظر دارا بودن برخي معيارها چون مسئوليت پذيري اجتماعي و توانايي ارتباط صحيح با يكديگر بسياري از افرادي كه نخبه خوانده ميشوند در واقع نخبه نيستند و جامعه ما تبديل به جامعه ايي خودخواه و نوگرا شده است و اين درحاليست كه رشد اذعان جوامع دگر خواه ميباشد  و همچنين نخبه كسي است كه نسبت به جامعه خويش تعلق داشته باشد
دكتر كاظمي هدف آموزش و پرورش را خلق شهروند مسئول و متعهد عنوان كرده و گفت: علوم انساني و هنر عامل وحدت دهنده مردم با يكديگرند و حلقه اتصال علوم انساني و هنر و دين اخلاق است.
وي اظهار كرد: دفاع من از علوم انساني صرف داشتن مدرك علوم انساني نيست بلكه افراد بايد در هر زمينه ايي چنين بينشي داشته باشند كه متاسفانه تضعيف علوم انساني در سالهاي گذشته منجر به روبرو شدن با پديده ايي تحت عنوان بي اخلاقي شده است.
کد مطلب ۳۷۲۵۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما