۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۹
دکتر علی الهی خراسانی:

نبود مسئله يابی و عدم وجود نگاههای جديد روشی در پردازش مسائل فقهی

نبود مسئله يابی و عدم وجود نگاههای جديد روشی در پردازش مسائل فقهی
فرهنگ/ به گزارش خبرگزاری رضوی، دكتر الهي خراساني در نشست تخصصي كه با عنوان تاثير انقلاب اسلامي در فقه هاي مضاف در محل دفتر تبليغات اسلامي مشهد برگزار شد گفت: پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامي هنوز هم فاصله و ديواري ميان فقها و پژوهشگران برجسته و اصحاب هنر فرهنگ، موسيقي و غيره مي باشد.
وي افزود اقدامات بزرگي در سالهاي پس از انقلاب در اين خصوص صورت گرفت كه متاسفانه دنبال نشده اند و تقريبا در ده سال گذشته شاهد هيچ جلسه ي گفتگو محوري ميان پژوهشگران فقهي با پژوهشگران غير فقهي نبوده ايم.
الهي خراساني با اشاره به اينكه انقلاب اسلامي مردمي ترين انقلاب تاريخ معاصر ميباشد اظهار كرد: تاثيري را كه انقلاب اسلامي بايد در فقه سياسي مي گذاشت نگذاشته و جنبه هايي از آن مغفول مانده است.
وي ادامه داد: علي رغم اهميت موضوع نظريه هاي مربوط به منتخب بودن ولايت فقيه و انتخاب مردم  اين جنبه از فقه سياسي مورد غفلت پژوهشگران واقع شده است.
الهي خراساني در خصوص اقتصاد اسلامي بيان كرد: مناسفانه مسئله فقه اقتصاد در عرصه پردازش مسائل اقتصادي حضور چشمگيري نداشته است.
وي افزود: فقه اقتصادي تبديل به بررسي مباني يا نهايتا فقه تجارت شده است و پژوهش هاي مستقل جدي در پردازش مسائل اقتصادي طبق فقه وجود ندارد.
الهي خراساني با انتقاد به اينكه هنوز مرجع ما براي مباحث اقتصاد اسلامي صرفا آثار بزرگان است بيان كرد: در فضاي حوزه هاي علميه نگرش فقه اقتصادي كمرنگ است، علي رغم اينكه هدف انقلاب اسلامي مبارزه با اقتصاد ليبرال بوده است.
وي در خصوص مباحثي چون فقه بانك و فقه شهرنشيني نيز عنوان كرد: تقريبا ما در كشورمان اتفاق مهمي نيز در اين مباحث نو ظهور شاهد نيستيم.
الهي خراساني با اشاره به فقدان هاي موحود ،فقدان روشي يا موضوعي را از آن جمله دانسته و گفت: آيا روش هاي سنتي هنوز هم مي توانند پاسخگوي مسائل جديدي كه بعنوان مثال از دهه ٨٠تحت عناويني چون فقه پرشكي،فقه تربيتي و ... نمايان شده اندباشند؟
وي با انتقاد به اين نظر كه بايد تحت عنوان نگاه ملاكي به معناي بررسي صرف احكام موضوعات به بررسي مسائل بپردازيم مطرح كرد: با نگاه ملاكي چطور ميتوان روايات را مورد پردازش قرار داد، درحاليكه عناويني چون آپارتمان نشيني و از اين قبيل در روايات وجود ندارند.
الهي خراساني در خصوص اهميت انقلاب اسلامي براي شكل گيري شهر اسلامي گفت:ما در فقه العمران بسيار ضعيف هستيم و بعد از ٤٠سال از شروع انقلاب فقط دو پژوهش مستقل در اين زمينه وجود دارد.
وي افزود :انچه علم را توسعه مي دهد صرفا درس دادن نيست بلكه پژوهش داراي اهميت بسياري است، پژوهش هايي كه بتوان آنها را مورد نقد و ارزيابي قرار داد.
الهي خراساني نهاد زدگي را در امر پژوهش آسيب دانسته و گفت: شهروندان بايد بدون تعيين دولت و بدون حضور حكومت بتوانند دست به اقدامات فرهنگي عمومي در شهر بزنند چرا كه غلبه امر سياسي و ملاحظات امنيتي در پژوهش منجر به فقدان ها مي گردد.
کد مطلب ۳۷۲۰۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما