آغاز دور جدید برنامه های بزرگترین سازمان فرهنگی جهان اسلام
۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۳۸
فضای شعر عاشقانه باید با شعر آیینی آمیخته شود
۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰
کیفیت جلسات شعر در مشهد باید افزایش یابد
۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۹
شعر، برآمده از حال و فضای اجتماعی است که شاعر در آن زندگی می‌کند
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲
کلی گویی آفت شعر است
۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۵
شاعر نباید اسیر قافیه شود
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷
شعر آیینی باید هدفمند و مخاطب فهم باشد
۱۴ شهريور ۱۳۹۸ ۲۰:۵۷
ادبیات نیازمند زایش زبان است
۷ شهريور ۱۳۹۸ ۲۱:۳۴
بهره برداری جامعه از ایام شادی و سرور اهل بیت(ع) کم بوده است
۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۳:۰۵