گام‌های عاشقی تا کوی دوست...

17 آبان 1397 ساعت 22:14

زائران پیاده‌ی حضرت رضا (ع)، از گوشه و کنار ایران، به پابوسی امامشان آمده‌اند...


عکاس: فریبا دهقان


کد مطلب: 36328

آدرس مطلب: http://razavi.news/fa/gallery/36328/1/گام-های-عاشقی-کوی-دوست

رضوی
  http://razavi.news