۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴
همزمان با دهه آخر صفر

اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

عکاس: امیررضا نوریان
 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

 • اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

  اجرای نمایش«عشق قافله سی»در اردبیل

کد مطلب ۳۶۱۱۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما